Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 21 decembrie 2020 – W.G./Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Cauza C-697/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Reclamantă: W.G.

Pârât: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Întrebările preliminare

Dispozițiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , în special articolele 9, 295 și 296, trebuie interpretate în sensul că se opun practicii naționale stabilite în temeiul articolului 15 alineatele 4 și 5 din Legea din 11 martie 2004 privind taxa pe valoarea adăugată (Dz. U. din 2011, nr. 177, poziția 1054, cu modificările ulterioare), care exclude posibilitatea considerării ca persoane impozabile distincte în scopuri de TVA a soților care desfășoară o activitate agricolă în cadrul unei întreprinderi agricole, cu folosirea patrimoniului care constituie comunitatea lor de bunuri?

În vederea răspunsului la prima întrebare este relevant faptul că, potrivit practicii naționale, alegerea de către unul dintre soți a impozitării activității sale conform regimului normal de TVA determină pierderea de către celălalt soț a statutului de producător agricol forfetar?

În vederea răspunsului la prima întrebare este relevant faptul că este posibilă o distincție clară între bunurile pe care fiecare soț le folosește în mod independent și autonom pentru activitatea economică desfășurată?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.