Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Mons (Belgija) 17. oktobra 2022 – Fédération internationale de football association (FIFA)/BZ

(Zadeva C-650/22)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Mons

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fédération internationale de football association (FIFA)

Tožena stranka: BZ

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 45 in 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da prepovedujeta:

načelo solidarnosti igralca in kluba, ki želi skleniti pogodbo z njim, pri plačilu odškodnine, ki jo je treba plačati klubu, s katerim je bila pogodba brez utemeljenega razloga prekinjena, kot je določeno v členu 17.2 RSTP FIFE, v povezavi s športnimi sankcijami iz člena 17.4 istega pravilnika in finančnimi sankcijami iz člena 17.1;

možnost za nogometno zvezo, v katero spada nekdanji klub igralca, da ne izda mednarodnega prestopnega certifikata, potrebnega za sklenitev pogodbe med igralcem in novim klubom, če obstaja spor med tem nekdanji klubom in igralcem (člen 9.1 RSTP FIFE in člen 8.2.7 Priloge 3 k RSTP)?

____________