Language of document :

2022 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht München I (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DOMUS-Software-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH

(Byla C-370/21)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2011/7/ES – Kova su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius – Išieškojimo išlaidų, kreditoriaus patirtų dėl skolininko pavėluoto mokėjimo, kompensavimas – 6 straipsnis – Fiksuota minimali 40 EUR suma – Kelių mokėjimų atlyginant už periodinį prekių tiekimą ar paslaugų teikimą pagal vieną sutartį vėlavimas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht München I

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: DOMUS-Software-AG

Kita apeliacinio proceso šalis: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Rezoliucinė dalis

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, 6 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 3 straipsniu,

turi būti aiškinama taip:

jei vienoje sutartyje numatytas periodinis prekių tiekimas arba paslaugų teikimas ir už kiekvieną iš šių paslaugų turi būti sumokėta per nustatytą terminą, už kiekvieną pavėluotą mokėjimą kreditoriui mokėtina minimali fiksuota 40 EUR suma, skirta išieškojimo išlaidoms atlyginti.

____________

1 OL C 349, 2021 8 30.