Language of document :

Kanne 11.6.2020 – Acciona v. EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(asia T-362/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Acciona, SA (Alcobendas, Espanja) (edustaja: asianajaja J. C. Erdozain López)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: sanamerkki REACCIONA – EU-tavaramerkki nro 8 605 578

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 2.4.2020 asiassa R 652/2019-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan, mikäli se osallistuu asian käsittelyyn ja vastustaa tätä kannetta, korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen.

____________