Language of document :

Tužba podnesena 11. lipnja 2020. – Acciona protiv EUIPO-a – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(predmet T-362/20)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Acciona, SA (Alcobendas, Španjolska) (zastupnik: J. C. Erdozain López, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: verbalni žig REACCIONA – žig Europske unije br. 8 605 578

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtoga žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. travnja 2020. u predmetu R 652/2019-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku.

naloži EUIPO-u i intervenijentu, ako se pojavi i ospori ovu tužbu, snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________