Language of document :

2020. június 11-én benyújtott kereset – Acciona kontra EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(T-362/20. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Acciona, SA (Alcobendas, Spanyolország) (képviselő(k): J. C. Erdozain López ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: REACCIONA szóvédjegy – 8 605 578. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2020. április 2-án hozott határozata (R 652/2019-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és adott esetben a jelen eljárásba beavatkozó felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.

____________