Language of document :

Acțiune introdusă la 11 iunie 2020 – Acciona/EUIPO - Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Cauza T-362/20)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Acciona, SA (Alcobendas, Spania) (reprezentant: J. C. Erdozain López, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca verbală REACCIONA – marca Uniunii Europene nr. 8 605 578

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 2 aprilie 2020 în cauza R 652/2019-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea la plata cheltuielilor de judecată a EUIPO, precum și a intervenientei, în cazul în care se prezintă și contestă prezenta acțiune.

Motivul invocat

încălcarea articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 2017⁄1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________