Language of document :

Tožba, vložena 11. junija 2020 – Acciona/EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Zadeva T-362/20)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Acciona, SA (Alcobendas, Španija) (zastopnik: J. C. Erdozain López, abogado)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: Tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Besedna znamka REACCIONA – Znamka Evropske unije št. 8 605 578

Postopek pred EUIPO: Postopek izbrisa

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. aprila 2020 v zadevi R 652/2019-4

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo.

EUIPO in intervenientki, če se bo udeležila postopka in izpodbija ta zahtevek, naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 58(1)(a) Uredbe (UE) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

____________