Language of document :

Решение на Общия съд от 30 юни 2021 г. — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Дело T-362/20)1

(Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз „REACCIONA“ — Реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Наличие на национално съдебно производство — Липса на основателна причина за неизползването)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Acciona SA (Алкобендас, Испания) (представител: J. Erdozain López, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Crespo Carrillo)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Agencia Negociadora PB SL (Лас Розас де Мадрид, Испания) (представители: I. Temiño Ceniceros и F. Ortega Sánchez, адвокати)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 2 април 2020 г. (преписка R 652/2019-4) относно производство по отмяна между Agencia Negociadora PB и Acciona

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Acciona SA понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и на Agencia Negociadora PB SL.

____________

1     ОВ C 255, 3.8.2020 г.