Language of document :

Tribunalens dom av den 30 juni 2021 – Acciona/EUIPO Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Mål T-362/20)(1 )

(EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-ordmärket REACCIONA – Verkligt bruk av varumärket – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001) – Förekomsten av ett nationellt domstolsförfarande – Det finns inte skälig grund för att varumärket inte använts)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Acciona (Alcobendas, Spanien) (ombud: advokaten J. Erdozain López)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Agencia Negociadora PB SL (Las Rozas de Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna I. Temiño Ceniceros och F. Ortega Sánchez)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 2 april 2020 (ärende R 652/2019-4) om ett upphävandeförfarande mellan Agencia Negociadora PB och Acciona.

Domslut

Överklagandet ogillas.

Acciona SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Agencia Negociadora PB SL.

____________

(1 )     EUT C 255, 3.8.2020.