Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. travnja 2021. uputio Budapest Környéki Törvényszék (Mađarska) – WD/Agrárminiszter

(predmet C-273/21)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Budapest Környéki Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: WD

Tuženik: Agrárminiszter

Prethodno pitanje

Svojim jedinim prethodnim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita treba li članak 32. stavak 2. točke (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1307/20131 tumačiti na način da se za nekretninu, upisanu u zemljišne knjige kao „aerodrom povučen iz poljoprivredne uporabe”, na kojoj se ne odvija nijedna djelatnost u vezi s aerodromom, treba smatrati da se pretežno koristi za poljoprivredne djelatnosti ako se na navedenoj nekretnini obavljaju djelatnosti uzgoja životinja u poljoprivredne svrhe.

____________

1 Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL 2013., L 347, str. 608. i ispravak SL 2016., L 130, str. 7.)