Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2021. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – F. Hoffmann-La Roche Ltd és társai kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(C-261/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: F. Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Novartis Farma SpA, Roche SpA

Alperes: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Olyan eljárásban, amelyben a fél kérelme – a Bíróság által ugyanezen eljárásban megállapított elvek megsértésére hivatkozással – közvetlenül a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezésére irányul, vizsgálhatja-e a Bíróság által az említett eljárásban megállapított elvek konkrét ügyben történő alkalmazásának helytállóságát az a nemzeti bíróság, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, vagy ennek értékelése a Bíróság feladatát képezi?

A felek állításának megfelelően megsértette-e a Consiglio di Stato (államtanács) 4990/2019. sz. ítéletével azokat az elveket, amelyeket a Bíróság a 2018. január 23-i ítéletében állapított meg azzal kapcsolatban, hogy a) a két gyógyszert anélkül tekintették ugyanazon érintett piachoz tartozónak, hogy figyelembe vették volna az Avastin off-label keresletének és kínálatának jogellenességét megállapító hatóságok állásfoglalásait; b) nem vizsgálták meg a társaságok által terjesztett információk állítólagosan megtévesztő jellegét?

Ellentétes-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben is értelmezett EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével, EUSZ 19. cikk (1) bekezdésével, EUMSZ 2. cikk (1) és (2) bekezdésével, valamint EUMSZ 267. cikkel a codice del processo amministrativo (közigazgatási eljárásról szóló törvénykönyv) 106. cikke, valamint a codice di procedura civile (polgári perrendtartás) 395. és 396. cikke szerinti rendszer, amennyiben az nem teszi lehetővé perújítási kérelemnek a Consiglio di Stato (államtanács) Bíróság ítéleteivel, különösen pedig a Bíróság által előzetes döntéshozatali eljárás keretében megállapított jogelvekkel ellentétes ítéleteivel szemben történő benyújtását?

____________