Language of document :

2021 m. balandžio 26 d. Sofiyski gradski sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš HV

(Byla C-266/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski gradski sad

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

HV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar baudžiamosiose bylose priimti teismo sprendimai, kuriais už nusikalstamą veiką – kelių eismo taisyklių pažeidimą ir vidutinio sunkumo kūno sužalojimą dėl neatsargumo – veikos vykdytojui paskiriama administracinė nuobauda, t. y. laikinai atimama teisė vairuoti transporto priemonę, patenka į 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą 2 straipsnio 4 punkto ir 4 straipsnio 1 dalies d punkto taikymo sritį?

2.    Ar 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų 11 straipsnio 2 dalies ir 4 dalies pirmos–trečios pastraipų nuostatos yra pagrindas valstybei narei, kurioje įprastai gyvena jos išduoto vairuotojo pažymėjimo turėtojas, atsisakyti pripažinti ir vykdyti administracinę sankciją – laikiną teisės vairuoti transporto priemonę atėmimą – kuri buvo paskirta kitoje valstybėje narėje už nusikalstamą veiką – kelių eismo taisyklių pažeidimą ir kito asmens vidutinio sunkumo sužalojimą dėl neatsargumo, – kai padarydamas šią nusikalstamą veiką asmuo turėjo savo gyvenamosios vietos valstybės išduotą vairuotojo pažymėjimą, nes juo buvo pakeistas pirminis nuosprendį priėmusios valstybės išduotas vairuotojo pažymėjimas?

____________