Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 22. aprillil 2021 – Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia versus Koninklijke Philips N.V.

(kohtuasi C-264/21)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Koninklijke Philips N.V.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas mõiste „tootja“ tootevastutuse direktiivi1 artikli 3 lõike 1 tähenduses eeldab, et isik, kes on tootel kasutanud või on lubanud tootel kasutada oma nime, kaubamärki või muud selgesti eristatavat tunnust, esineb toote tootjana ka muul viisil?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis milliste kriteeriumide alusel tuleb hinnata esinemist toote tootjana? Kas sellisel hindamisel on oluline, et toote on tootnud kaubamärgi omaniku tütarettevõtja ja toodet on turustanud teine tütarettevõtja?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. mai 1999. aasta direktiiv 1999/34/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 1999, L 141, lk 20; ELT eriväljaanne 15/04, lk 147).