Language of document :

A Conseil d’État (Belgium) által 2021. április 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL kontra Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(C-277/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Alperesek: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unión belüli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013[/EU] európai parlamenti és tanácsi rendelet1 A. melléklete 20.309 pontjának h) alpontját, hogy az olyan szabályozást, amellyel egy, az oktatás terén illetékes állami hatóság

jóváhagyja a tanulmányi programokat,

szabályozza mind a tanulmányok felépítését, mind az elsődleges és speciális feladatokat, kialakítja a tanulók felvételi és áthelyezési feltételei, az osztályértekezletek döntései és a pénzügyi hozzájárulás ellenőrzését, megszervezi az oktatási intézmények strukturált hálózatokon belüli csoportosítását, valamint megköveteli az oktatási, pedagógiai és intézményi projektek kidolgozását, tovább a tevékenységi jelentésének benyújtását,

ellenőrzést és felügyeletet szervez, különösen az oktatási ágazatokra, a tanulmányok szintjére és a nyelvi törvények alkalmazására vonatkozóan, a pedagógiai módszerek kivételével;

a miniszter által engedélyezett eltérés hiányában előírja a tanulók minimális létszámát osztályonként, tagozatonként, fokozatonként vagy más felbontásban,

e rendelkezés értelmében „túlszabályozottnak” kell tekinteni, mivel az érintett tevékenységi terület egységeire vonatkozó általános politikát vagy programot ténylegesen meghatározza vagy rögzíti?

Úgy kell-e értelmezni ugyanezen rendelet A. mellékletének 20.15 pontját, hogy az általános szabályozás fogalma magában foglalja azokat az »alapszabályt« alkotó különös szabályokat, amelyek az oktatás területén tevékenykedő nonprofit intézmények állami hatóság által finanszírozott személyi állományára irányadók?

____________

1 HL 2013. L 174., 1. o.