Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. lipnja 2016. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – Ömer Altun i dr., Absa NV i dr. protiv Openbaar Ministerie

(predmet C-359/16)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Cassatie

Stranke glavnog postupka

Žalitelji u kasacijskom postupku: Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

Druga stranka u kasacijskom postupku: Openbaar Ministerie

Prethodno pitanje

Može li sud koji nije sud države članice pošiljateljice poništiti ili ne uzeti u obzir potvrdu E-101 koja je izdana u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice1 , u verziji koja je vrijedila prije njezina stavljanja izvan snage člankom 96. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti2 , ako se na temelju činjeničnog stanja koje ocjenjuje može zaključiti da je ta potvrda dobivena ili se na nju pozivalo prijevarno?

____________

1 SL 1972., L 74, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 8., str. 3.)

2 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2009., L 284, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 171.)