Language of document :

A Hof van Cassatie (Belgium) által 2016. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ömer Altun és társai, Absa NV és társai kontra Openbaar Ministerie

(C-359/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Openbaar Ministerie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megsemmisítheti-e vagy figyelmen kívül hagyhatja-e a kiküldő tagállam bíróságától eltérő bíróság az olyan E-101-es igazolást, amelyet a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendeletnek1 a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet 96. cikkének (1) bekezdésével történő hatályon kívül helyezése előtt hatályos szövege2 11. cikkének (1) bekezdése szerint állítottak ki, ha a tényállásból, amelyet a bíróságnak értékelnie kell, az állapítható meg, hogy az igazolást csalárd módon szerezték meg vagy arra csalárd módon hivatkoztak?

____________

1 HL 1972. L 74., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 83. o.

2 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 284, 1. o.)