Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. juuli 2007. aasta otsus - Dethomas versus komisjon

(Kohtuasi F-93/06)1

(Avalik teenistus - Endine ajutine ametnik - Ametnikuks nimetamine - Personalieeskirjade 1. mai 2004. aasta muudatused - Personalieeskirjade artikli 32 kolmas lõik - Järgu määramine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Joris ja H. Kraemer, hiljem H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 11. jaanuari 2006. aasta otsus, millega hageja, ajutine ametnik palgaastmel A1*14 järk 8, nimetati Euroopa Ühenduste katseajal olevaks ametnikuks, osas, millega ta määrati palgaastmele A*14 järk 2.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 11. jaanuari 2006. aasta otsusosas, millega Bruno Dethomas, Euroopa Ühenduste delegatsiooni juht Maroko Kuningriigis, määrati palgaastmele A*14 järk 2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 22