Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 27. března 2007 - Manté v. Rada

(Věc F-87/06)1

(Úředníci - Odměna - Příspěvek na zařízení - Dočasně přidělený národní expert jmenovaný úředníkem - Vrácení přeplatků - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Simm a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu Rady oprávněného ke jmenování ze dne 22. srpna 2005, kterým bylo žalobci, bývalému dočasně přidělenému národnímu expertu, který se stal úředníkem Evropských společenství, zamítnuto přiznání příspěvku na zařízení s výzvou k navrácení částky, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Rada Evropské unie ponese, vedle vlastních nákladů řízení, polovinu nákladů řízení vynaložených T. Manté.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s.19.