Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 27 mars 2007 - Manté mot rådet

(Mål F-87/06)1

(Tjänstemän - Lön - Flyttningsbidrag - Utsänd nationell expert som utnämnts till tjänsteman - Återkrav av belopp som utbetalats utan grund - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Simm och I. Sulce)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av rådets tillsättningsmyndighets den 22 augusti 2005 att neka sökanden, tidigare utsänd nationell expert och därefter tjänsteman inom Europeiska gemenskaperna, flyttningsbidrag samt återkrav av nämnda bidrag, och begäran om skadestånd.

Avgörande

Det är uppenbart att talan skall avvisas.

Europeiska unionens råd skall utöver sina egna rättegångskostnader ersätta hälften av Thierry Mantés utgifter.

____________

1 - EUT C 237, 30.09.2006, s. 19