Language of document :

2006. július 28-án benyújtott kereset - Pantalis kontra Bizottság

(F-88/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Ioannis Pantalis (Brüsszel, Belgium) (képviselők: N. Korogiannakis és N. Keramidas ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. április 18-i határozatának a következőkre vonatkozó részeit: a) a felperes illetményének az általa eltartott és a másik szülővel felváltva gyakorolt felügyeleti joga alatt álló gyermek eltartása miatt a személyzeti szabályzattal összhangban álló kiigazításának a kinevezésre jogosult hatóság általi hallgatólagos megtagadása, b) a gyermeknek a felperes származási helyére történő utazása költségeinek a személyzeti szabályzattal összhangban álló kifizetésének a kinevezésre jogosult hatóság általi megtagadása;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el az említett összegek utólagos, kamatokkal növelt kifizetését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság tisztviselője és a másik szülővel felváltva gyakorolt felügyeleti joga alatt álló gyermekének anyja maga is az Európai Közösségek tisztviselője, az Európán kívüli szolgálati helyén eltöltött időt követően Brüsszelbe történt visszatérésekor azt kérte, hogy folyósítsák részére a gyermekkel kapcsolatos juttatásokat és kedvezményeket. Az ügyet intéző tisztviselő felhívta a felperest, hogy csatolja be a volt házastársaknak a felperes juttatásainak kiigazításáról szóló egyetértő nyilatkozata eredeti példányát.

Keresetének alátámasztására a felperes a személyzeti szabályzatnak az ítélkezési gyakorlat szerint értelmezett 67. cikke, valamint a személyzeti szabályzat VII. mellékletének az ítélkezési gyakorlat szerint értelmezett 7. és 8. cikke megsértésére hivatkozik. Úgy ítéli meg többek között, hogy az adminisztráció mérlegelési jogköre nem korlátlan, és az köteles tiszteletben tartani a gondos ügyintézés és az arányosság elvét. Éppen ezért a becsatolni kért igazoló iratoknak a kért kifizetéshez közvetlenül kell kötődniük, és róluk az alkalmazandó rendelkezéseknek említést kell tenniük, vagy a kifizetendő összeg megállapításához elengedhetetlenül szükségeseknek kell lenniük.

____________