Language of document :

Kanne 11.8.2006 - Nolin v. komissio

(Asia F-91/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michel Nolin (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

arvioinnin tarkastajan 8.4.2006 tekemä päätös, jossa vahvistetaan kantajan urakehityskertomus arviointikaudelle 2005, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että vastaaja on tehnyt oikeudellisen virheen, koska tarkastaja ei maininnut tiettyjä tehtäviä ja tiettyjä olennaisia seikkoja, jotka liittyvät kantajan työhön, ja koska näitä tehtäviä ei mainita urakehityskertomuksessa. Tämä tilanne on kantajan mukaan seuraus vakavista ristiriitaisuuksista ja puutteista, jotka ovat rinnastettavissa ilmeisiin tosiseikkoja koskeviin virheisiin, kantajan arvioimiseksi asianmukaisten seikkojen huomioon ottamisessa.

Kantaja katsoo myös, että huolimatta kahdesta muutoksesta, jotka tarkastaja teki huomautuksissaan verrattuna viitekauteen 2003, kantajan aikaisemman vuoden kertomus uudistettiin henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklan vastaisesti, koska kantajan tehtävissä tapahtui merkittäviä muutoksia ja koska tämä tehtiin ilman asianomaisen suostumusta.

____________