Language of document :

Sag anlagt den 16. august 2006 - Dethomas mod Kommissionen

(Sag F-93/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bruno Dethomas (Rabat, Marokko) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

-    Annullation af kommissionens afgørelse af 11. januar 2006 om udnævnelse af sagsøgeren til prøveansat tjenestemand ved De Europæiske Fællesskaber som chef for Kommissionens faste delegation i Marokko i Generaldirektoratet "Eksterne Forbindelser", for så vidt som sagsøgerens indplacering herved fastsættes til lønklasse A*14, løntrin 2.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren indgav under sin ansættelse som midlertidig ansat med indplacering i lønklasse A*14, løntrin 8, ansøgning til stillingen i stillingsopslag KOM/229/04 med henblik på besættelsen af stillingen som chef for Kommissionens faste delegation i Marokko 1. Hans ansøgning blev imødekommet og han blev udnævnt til prøveansat tjenestemand og indplaceret i lønklasse A*14, løntrin 2.

Sagsøgeren har i stævningen anført, at Kommissionen, for så vidt han blev udnævnt til tjenestemand i samme lønklasse umiddelbart efter sin tjenesteperiode som midlertidig ansat, burde have indplaceret ham i lønklasse A*14, løntrin 8, i henhold til vedtægtens artikel 32, stk. 3. Kommissionen har ved ikke at have anvendt nævnte bestemmelse på ham begået en åbenbar retlig fejl.

____________

1 - EUT C 246 A af 5.10.2004, s. 1.