Language of document :

16. augustil 2006 esitatud hagi - Dethomas versus komisjon

(Kohtuasi F-93/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 11. jaanuari 2006. aasta otsus, millega nimetati hageja Euroopa ühenduste katseajal olevaks ametnikuks komisjoni delegatsiooni juhina Marokos välissuhete peadirektoraati niivõrd, kuivõrd sellega määratakse ta palgaastme A*14 järku 2;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Sel ajal, kui hageja oli ajutine ametnik ja määratud palgaastme A*14 järku 8, esitas ta oma kandidatuuri ametikohale, mida käsitleb vaba ametikoha teadaanne COM/229/04 komisjoni Marokos asuva delegatsiooni juhi ametikoha täitmise kohta1. Tema kandidatuur võeti vastu ning ta nimetati katseajal olevaks ametnikuks ja määrati palgaastme A*14 järku 2.

Oma hagis väidab hageja, et kuna ta nimetati samal palgaastmel ametnikuks vahetult pärast tema teenistust ajutise ametnikuna, oleks komisjon personalieeskirjade artikli 32 lõike 3 alusel pidanud määrama ta palgaastme A*14 järku 8. Sellega, et komisjon keeldus talle andmast nimetatud õigusnormis ettenähtud eelist, on komisjon teinud ilmse õigusliku vea.

____________

1 - ELT C 246 A, 5.10.2004, lk 1.