Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 11ης Αυγούστου 2006 - F κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-94/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: F (Βρυξέλλες, Βέλγιο) [εκπρόσωποι: J. Van Rossum, S. Orlandi, και J.-N. Louis, avocats]

Καθής-εναγόμενη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την απόφαση της διευθύντριας της DG ADMIN/C "Κοινωνική πολιτική, προσωπικό Λουξεμβούργου, υγεία, υγιεινή" της 23ης Φεβρουαρίου 2006, περί συνταξιοδοτήσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος" και περί αναδρομικής αναγνωρίσεως σ' αυτόν, από την 1η Φεβρουαρίου 2002, δικαιώματος σε επίδομα αναπηρίας καθοριζόμενο βάσει των διατάξεων του άρθρου 78, εδάφιο 2, του ΚΥΚ·

να υποχρεωθεί η καθής-εναγομένη να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ποσό ex aequo et bono ύψους 15 000 ευρώ·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων προβάλλει επιχειρήματα παρόμοια με αυτά που προέβαλε στο πλαίσιο της υποθέσεως F-44/06 1, που άσκησε ο ίδιος.

____________

1 - ΕΕ C 154 της 1.7.2006, σ. 25.