Language of document :

2006. augusztus 11-én benyújtott kereset - F kontra Bizottság

(F-94/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: F (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. Van Rossum, S. Orlandi és J.-N. Louis ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a DG ADMIN/C "szociálpolitika, luxemburgi személyzet, egészségügy, higiénia" igazgatónőjének a felperest nyugdíjazó és őt a személyzeti szabályzat 78. cikkének (2) bekezdése alapján, 2002. február 1-jére visszaható hatállyal megállapított rokkantsági nyugdíjba helyező, 2006. február 23-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 15 000 euró méltányosan meghatározott összegnek a felperes részére történő megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes az általa indított F-44/06. sz. ügyben1 felhozottakhoz nagyon hasonló jogalapokra hivatkozik.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 25. o.