Language of document : ECLI:EU:F:2006:142

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2006 (*)

«Φιλικός διακανονισμός – Διαγραφή»

Στην υπόθεση F‑88/06,

με αντικείμενο προσφυγή των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ,

Ιωάννης Παντάλης, υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάτοικος Βρυξελλών (Βέλγιο), εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους N. Κορογιαννάκη και N. Κεραμίδα,

προσφεύγων,

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενης από τους J. Currall και D. Martin, επικουρούμενους από τον δικηγόρο E. Bourtzalas, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

καθής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

εκδίδει την ακόλουθη

Διάταξη

1        Με δικόγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στις 28 Ιουλίου 2006 με τηλεμοιοτυπία (το πρωτότυπο κατατέθηκε στις 4 Αυγούστου 2006), ο Ι. Παντάλης ζητεί, αφενός, την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Απριλίου 2006, καθόσον αυτή αφορά, πρώτον, την άρνηση προσαρμογής των αποδοχών του, ώστε να ληφθεί υπόψη το τέκνο του οποίου έχει εναλλακτικώς την επιμέλεια, και, δεύτερον, την άρνηση καταβολής εξόδων ταξιδιού για το τέκνο αυτό προς τον τόπο καταγωγής του και, αφετέρου, την εκ των υστέρων καταβολή των ανωτέρω ποσών εντόκως. Τέλος, ο προσφεύγων ζητεί να καταδικαστεί η Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

2        Με το υπόμνημά της αντικρούσεως, η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να απορρίψει την προσφυγή και να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων κατά τον νόμο.

3        Κατά την άτυπη συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου 2006, ο προσφεύγων δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση του εισηγητή δικαστή. Η Επιτροπή γνωστοποίησε στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, στις 14 Δεκεμβρίου 2006, ότι είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τον προταθέντα διακανονισμό, ο δε προσφεύγων δήλωσε, στις 18 Δεκεμβρίου 2006, ότι παραιτείται από την προσφυγή του και ζήτησε τη διαγραφή της παρούσας υποθέσεως από το πρωτόκολλο.

4        Κατά συνέπεια, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 98, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 4, της αποφάσεως 2004/752/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 2ας Νοεμβρίου 2004, για την ίδρυση Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 333, σ. 7), μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ ο δικός του Κανονισμός Διαδικασίας, διατάσσεται η διαγραφή της υποθέσεως από το πρωτόκολλο.

5        Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, σε περίπτωση συμφωνίας των διαδίκων ως προς τα έξοδα, λαμβάνεται απόφαση κατά τη συμφωνία. Εν προκειμένω, οι διάδικοι συμφώνησαν να φέρει ο προσφεύγων το ήμισυ των δικαστικών του εξόδων και η καθής, πέραν των δικών της εξόδων, το ήμισυ των εξόδων του προσφεύγοντος.

Για τους λόγους αυτούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

διατάσσει:

1)      Διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης η υπόθεση F-88/06, Ι. Παντάλης κατά Επιτροπής.

2)      Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρει, πέραν των δικαστικών της εξόδων, το ήμισυ των δικαστικών εξόδων του Ι. Παντάλη.

Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2006.

Ο Γραμματέας

 

      Ο Πρόεδρος

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική.