Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 21. detsembri 2006. aasta määrus - Pantalis versus komisjon

(Kohtuasi F-88/06)1

Kohtumenetluse keel: kreeka

Esimese koja esimees tegi kohtuvälise kokkuleppe alusel määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 -

2 - ELT C 281, 18.11.2006, lk 44.