Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 21. decembra 2006

Pantalis proti Komisiji

(Zadeva F-88/06)1

Jezik postopka: grščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve zaradi dosežene mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 281, 18.11.2006., str. 44.