Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

25. mai 2007

Kohtuasi F-92/06

Magdalena Antas

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Mitteametlikul kohtumisel saavutatud kompromiss – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M. Antas palub tühistada nõukogu 9. septembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kahju hüvitamise nõue, ja mõista nõukogult välja hüvitis kahju eest, mis tal tekkis tingituna hilisest liitumisest Belgia sotsiaalkindlustusskeemiga ja teistest selle institutsiooni eksimustest, ning kutsuda pooli jõudma kiiresti kokkuleppele makstava hüvitise summa osas.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑92/06: Antas vs. nõukogu Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Kohtukulude jaotus otsustatakse vastavalt poolte kokkuleppele.


Kokkuvõte


Ametnikud – Hagi – Kompromissi saavutamine Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 87 lõike 5 teine lõik ja artikli 98 esimene lõik; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)