Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. gegužės 25 d.

Byla F‑92/06

Magdalena Antas

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Draugiškas ginčo išsprendimas neformaliame susitikime – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Antas prašo panaikinti 2005 m. rugsėjo 9 d. Tarybos sprendimą, atmetantį jos prašymą dėl žalos atlyginimo, nurodyti Tarybai atlyginti jai padarytą žalą dėl vėlyvo jos apdraudimo pagal Belgijos socialinės apsaugos sistemą ir kitų institucijos klaidų bei nurodyti bylos šalims kuo greičiau susitarti dėl mokėtinos sumos.

Sprendimas: Byla F‑92/06, Antas prieš Tarybą išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Nurodyti padengti bylinėjimosi išlaidas pagal šalių susitarimą.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo išsprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 5 daliesantra pastraipair 98 straipsniopirma pastraipa; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)