Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 25. maja 2007

Zadeva F-92/06

Magdalena Antas

proti

Svetu Evropske unije

„Sporazumna rešitev, dosežena na neuradnem srečanju – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero M. Antas predlaga, naj se razglasi za nično odločba Sveta z dne 9. septembra 2005, s katero je bil zavrnjen njen odškodninski zahtevek, naj se Svetu naloži plačilo odškodnine za škodo, ki ji je nastala zaradi prepozne vključitve v belgijski sistem socialne varnosti in drugih napak institucije, ter naj se stranki pozove, naj v kratkem času dosežeta dogovor o višini dolgovane odškodnine.

Odločitev: Zadeva F‑92/06, Antas proti Svetu, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Odločitev o stroških se sprejme v skladu z dogovorom, ki sta ga sklenili stranki.


Povzetek


Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člena 87(5), drugi pododstavek, in 98, prvi odstavek; Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))