Language of document :

Recurs introdus la 28 februarie 2019 de Servier SAS, de Servier Laboratories Ltd, de Les Laboratoires Servier SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 12 decembrie 2018 în cauza T-691/14, Servier și alții/Comisia

(Cauza C-201/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurente: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (reprezentanți: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Concluziile recurentelor

Cu titlu principal, având în vedere primul-al cincilea motiv, prin intermediul cărora este contestată existența unei încălcări a articolului 101 TFUE:

anularea punctelor 4, 5 și 6 din dispozitivul hotărârii Tribunalului din 12 decembrie 2018 în cauza T-691/14, Servier/Comisia;

anularea articolului 1 litera (b), a articolului 2 litera (b), a articolului 3 litera (b) și a articolului 5 litera (b) și, în consecință, anularea articolului 7 alineatul (1) litera (b), a articolului 7 alineatul (2) litera (b), a articolului 7 alineatul (3) litera (b) și a articolului 7 alineatul (5) litera (b) din Decizia C(2014) 4955 final a Comisiei din 9 iulie 2014 [AT.39612 – Perindopril (Servier)] sau, în caz, contrar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe asupra efectelor acordurilor în cauză;

cu titlu subsidiar, având în vedere al șaselea motiv:

anularea punctelor 4 și 5 din dispozitivul hotărârii, în măsura în care sunt confirmate concluziile deciziei referitoare la existența unor încălcări distincte și a unor amenzi cumulative pentru acordurile Niche și Matrix; în consecință, anularea articolului 1 litera (b), a articolului 2 litera (b), a articolului 7 alineatul (1) litera (b) și a articolului 7 alineatul (2) litera (b) din decizie;

și cu titlu subsidiar:

anularea punctelor 4 și 5 din dispozitivul hotărârii și anularea articolului 7 alineatul (1) litera (b), a articolului 7 alineatul (2) litera (b), a articolului 7 alineatul (3) litera (b) și a articolului 7 alineatul (5) litera (b), având în vedere motivele 7.1 și 7.2, prin intermediul cărora sunt contestate principiul și cuantumul tuturor amenzilor;

anularea punctului 5 din dispozitivul hotărârii și a articolului 5 litera (b) și a articolului 7 alineatul (5) litera (b) din decizie, având în vedere motivul 5.4 referitor la durata pretinsei încălcări și la calculul amenzii pentru acordul încheiat între Servier și Lupin și stabilirea, în consecință, a amenzii în exercitarea competenței sale de fond.

și în orice caz:

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În cadrul primului motiv, comun tuturor acordurilor sancționate, Servier susține că hotărârea este eronată în drept, în sensul că se întemeiază pe o concepție extensivă și care nu este conformă cu jurisprudența noțiunii de încălcare prin obiect. Hotărârea nu ar lua în considerare lipsa evidentă a experienței și a unei restrângeri și s-ar întemeia pe un criteriu mecanic ce face abstracție de contextul și de efectele ambivalente ale acordurilor amiabile în cauză.

În cadrul celui de al doilea motiv, de asemenea transversal, Servier consideră că hotărârea face o aplicare eronată a jurisprudenței privind noțiunea de concurență potențială și se întemeiază pe o răsturnare nejustificată a sarcinii probei.

Al treilea motiv este întemeiat pe faptul că acordurile încheiate în aceeași zi cu Matrix și cu distribuitorul său Niche nu sunt anticoncurențiale prin obiect. Potrivit Servier, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a calificat aceste întreprinderi drept concurenți potențiali și că a considerat că plățile erau nocive și nu erau inerente acordului amiabil.

În cadrul celui de al patrulea motiv, Servier invocă erori de drept referitoare la acordul încheiat cu Teva, care, la rândul său, nu ar fi anticoncurențial prin obiect, având în vedere contextul economic și juridic în care se înscrie, efectele sale ambivalente și complementaritatea părților, Teva fiind, spre deosebire de Servier, un distribuitor de medicamente generice în Regatul Unit.

Al cincilea motiv este întemeiat pe erori de drept referitoare la acordul încheiat cu Lupin. Tribunalul ar fi trebuit să examineze efectele acordului din cauza conținutului său cel puțin ambivalent, dacă nu proconcurențial. Cu titlu subsidiar, o eroare ar afecta durata încălcării și, prin urmare, calculul amenzii.

Cu titlu subsidiar, Servier arată, în cadrul celui de al șaselea motiv, că Tribunalul ar fi trebuit să anuleze decizia, în măsura în care aceasta sancționează acordul încheiat cu Matrix în plus față de acordul semnat cu Niche, deși nu ar fi vorba despre încălcări distincte.

Cu titlu foarte subsidiar, al șaptelea motiv este consacrat cererii de anulare a hotărârii, în măsura în care în aceasta a fost validat modul de stabilire a amenzii.

____________