Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 18. janvārī - Nastvogel/Padome

(lieta F-4/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Christiana Nastvogel (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru apstiprināts prasītājas novērtējuma ziņojums par laika posmu no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru apstiprināts prasītājas novērtējuma ziņojums par laika posmu no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________