Language of document :

Tožba, vložena 18. januarja 2010 - Nastvogel proti Svetu

(Zadeva F-4/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Christiana Nastvogel (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo sprejeto ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2006 do 31. decembra 2007.

Predloga tožeče stranke

Odločba, s katero je bilo sprejeto ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 1. julija 2006 do 31. decembra 2007, naj se razglasi za nično;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________