Language of document :

Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2010 - Munch/OAPI

(Cauza F-6/10)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Yannick Munch (Barcelona, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea clauzei din contractul reclamantului care prevede rezilierea de drept a contractului de muncă în cazul în care reclamantul nu va fi selecționat de OAPI pe baza unei proceduri de concurs extern și, pe de altă parte, declararea faptului că respectivele proceduri de concurs OAPI/AD/01/07, OAPI/AD/02/07, OAPI/AST/01/07 și OAPI/AST/02/02 nu au niciun efect asupra contractului reclamantului. În plus, se solicită daune-interese.

Concluziile reclamantului

Anularea comunicării OAPI din 12 martie 2009 și a deciziilor cuprinse în această comunicare, potrivit cărora raportul de muncă al reclamantului încetează începând de la 16 martie 2009, cu un preaviz de reziliere de 7 luni și declararea derulării în continuare a raportului de muncă dintre reclamant și OAPI. În măsura în care Curtea consideră necesar, reclamantul solicită de asemenea anularea comunicării OAPI din 9 octombrie 2009 pe care reclamantul nu o apreciază ca fiind de sine stătător (reclamație respinsă),

anularea sau declararea nulității clauzei de reziliere prevăzute la articolul 5 din contractul de muncă încheiat de reclamant cu OAPI;

în subsidiar, declararea faptului că încetarea contractului de muncă al reclamantului nu se poate întemeia nici în viitor pe clauza de reziliere a contractului său de muncă,

cu titlu mai subsidiar, constatarea faptului că, în orice caz, procedurile de concurs menționate în comunicarea OAPI din 12 martie 2009 nu erau de natură să declanșeze efecte negative ale clauzei de reziliere.

obligarea OAPI la plata de daune-interese către reclamant într-un cuantum adecvat stabilit de instanță, pentru prejudiciile morale suferite ca urmare a actelor menționate în primul capăt de cerere.

după stabilirea obligației OAPI de a continua, în aceleași condiții, raportul de muncă cu reclamantul și de a-l reîncadra în serviciu - obligarea acestuia la plata de despăgubiri care să acopere toate prejudiciile materiale suferite, în special prin plata tuturor eventualelor salarii pe care le-ar fi avut de încasat, precum și la plata tuturor cheltuielilor suplimentare suportate de reclamant ca urmare a comportamentului ilegal al OAPI (după deducerea ajutoarelor de șomaj primite),

în subsidiar, dacă din motive de drept sau de fapt în prezenta cauză nu se realizează reintegrarea reclamantului în serviciu și/sau continuarea raportului de muncă în aceleași condiții, obligarea OAPI la plata de daune-interese către reclamant pentru prejudiciile materiale suferite ca urmare a încetării în mod ilegal a activității sale, daune-interese reprezentând diferența dintre veniturile efective la care se poate aștepta și cele pe care le-ar fi obținut reclamantul în cazul în care contractul s-ar fi derulat în continuare, ținându-se cont și de prestațiile de pensie și de alte drepturi;

cu toate acestea, obligarea OAPI cel puțin la plata de daune-interese către reclamant pentru prejudiciile materiale suferite ca urmare a încetării în mod ilegal a activității sale, daune-interese reprezentând diferența dintre veniturile obținute până la 15 octombrie 2009 și veniturile pe care le-ar fi obținut reclamantul în cazul în care contractul s-ar fi derulat în continuare până la 15 noiembrie 2009, ținându-se cont și de prestațiile de pensie și de alte drepturi.

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii.

____________