Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 28. septembra rīkojums - Kyriazi/Komisija

(lieta F-66/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Pirms 2004. gada 1. maija publicēts iekšējais konkurss - Pirms 2006. gada 1. maija piemēroto kandidātu sarakstā iekļauts pagaidu darbinieks - Klasificēšana pakāpē - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts - Sekretariāta piemaksa - Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Beļģija) (pārstāvis - É. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - sākotnēji C. Berardis-Kayser un K. Herrmann, pēc tam K. Herrmann un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: sākotnēji M. Arpio Santacruz un I. Šulce, pēc tam M. Bauer, J. Monteiro un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

2005. gada 12. septembra lēmuma iecelt prasītāju pārbaudāmā statusā ar klasifikāciju C*1 pakāpē, 2. līmenī un visu turpmāk pieņemto un/vai saistīto aktu, kas attiecas uz lēmumu pārtraukt viņas sekretariāta piemaksu un to neatjaunot pēc viņas iecelšanas, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību atcelt;

Kyriazi un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas;

Eiropas Savienības Padome, persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 178, 29.07.2006., 43. lpp.