Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 septembrie 2011 - Kyriazi/Comisia

(Cauza F-66/06)1

[Funcție publică - Funcționari - Numire - Concurs intern publicat înainte de 1 mai 2004 - Agent temporar înscris pe lista candidaților eligibili înainte de 1 mai 2006 - Încadrare în grad - Articolul 5 alineatul (4) și articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut - Indemnizație de secretariat - Acțiune, în parte, vădit inadmisibilă și, în parte, vădit nefondată]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgia) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial C. Berardis-Kayser și K. Herrmann, ulterior K. Herrmann ș iH. Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Arpio Santacruz și I. Šulce, agenți, ulterior M. Bauer, J. Monteiro și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei din 12 septembrie 2005 de numire a reclamantei ca funcționar aflat în perioada de probă cu încadrarea în gradul C*1 treapta 2, precum și anularea tuturor actelor succesive și/sau referitoare la aceasta, precum decizia de eliminare și de neacordare a indemnizației de secretariat ca urmare a numirii în funcție

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Kyriazi și Comisia Europeană suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 178, 29.7.06, p. 43