Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 20. november 2006 - Andersson m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-69/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 190 af 12.8.2006, s. 35.