Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 20. novembra 2006 - Andersson in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-69/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 190, 12.8.2006, str. 35.