Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 29. února 2012 - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio v. OHIM - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Věc T-525/10)

"Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství SERVO SUO - Starší slovní ochranná známka Společenství SERVUS - Relativní důvody pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Itálie) (zástupci: G. Massa a P. Massa, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: původně G. Mannucci, poté P. Bullock, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linec, Rakousko) (zástupce: C. R. Haarmann, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 16. srpna 2010 (věc R 1571/2009-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi Weinkellerei Lenz Moser AG a Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio.

Výrok

Žaloba se zamítá.

Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.2011.