Language of document :

Üldkohtu 29. veebruari 2012. aasta otsus - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio versus Siseturu Ühtlustamise Amet - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(kohtuasi T-525/10)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi SERVO SUO taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk SERVUS - Suhtelised keeldumispõhjused - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Massa ja P. Massa)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: G. Mannucci, hiljem P. Bullock)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria) (esindaja: advokaat C.-R. Haarmann)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 16. augusti 2010. aasta otsuse peale (asi R-1571/2009-2), mis tehti vastulausemenetluses Weinkellerei Lenz Moser AG ja Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio vahel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antoniolt.

____________

1 - ELT C 13, 15.1.2011.