Language of document : ECLI:EU:T:2012:96

Решение на Общия съд (четвърти състав) от 29 февруари 2012 г. — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/СХВП — Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Дело T-525/10)

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „SERVO SUO“ — По-ранна словна марка на Общността „SERVUS“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 22, 60 и 65)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 16 август 2010 г. (преписка R 1571/2009‑2), постановено в производство по възражение със страни Weinkellerei Lenz Moser AG и Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio да заплати съдебните разноски.