Language of document :

Žaloba podaná dne 5. listopadu 2010 - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio v. OHIM Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Věc T-525/10)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Itálie) (zástupci: G. Massa a P. Massa, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Rakousko)

Návrhová žádání žalobkyně

změnit a zrušit napadené rozhodnutí;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: žalobkyně.

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka Společenství "SERVO SUO" (přihláška k zápisu č. 5798244) pro výrobky třídy 33.

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft.

Namítaná ochranná známka nebo označení: slovní ochranná známka Společenství "SERVUS" (č. 579193), Mezinárodní obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek "SERVU" (č. 580447A a 844793) a mezinárodní slovní ochranná známka "SERVUS" (č. 727131) pro výrobky třídy 33.

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitce.

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání.

Dovolávané žalobní důvody: nesprávné použití a výklad čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.

____________