Language of document :

5. novembril 2010 esitatud hagi - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio versus Siseturu Ühtlustamise Amet - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(kohtuasi T-525/10)

Hagiavaldus esitati itaalia keeles

Pooled

Hageja: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Itaalia) (esindaja: advokaadid G. Massa ja P. Massa)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria)

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk "SERVO SUO" (registreerimistaotlus nr 5.798.244), kaupadele klassis 33.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse sõnamärk "SERVUS" (nr 579.193), rahvusvahelised kujutismärgid, mis sisaldavad sõnalist osa "SERVU" (nr 580.447A ja 844.793) ja rahvusvaheline sõnamärk "SERVUS" (nr 727.131), kaupadele klassis 33.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 (ühenduse kaubamärgi kohta) artikli 8 lõike 1 punkti b väär kohaldamine ja tõlgendamine.

____________