Language of document :

Acțiune introdusă la 5 noiembrie 2010 - Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OAPI - Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(Cauza T-525/10)

Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamantă: Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio (Refrontolo, Italia) (reprezentanți: G. Massa și P. Massa, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Weinkellerei Lenz Moser AG (Linz, Austria)

Concluziile reclamantei

Reformarea și anularea deciziei atacate;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Reclamanta.

Marca comunitară vizată: Marca verbală "SERVO SUO" (cererea de înregistrare nr. 5.789 244) pentru produse din clasa 33.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft.

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: Marca verbală comunitară "SERVUS" (nr. 579 193), mărcile figurative internaţionale care conţin elementul verbal "SERVU" (nr. 580 447A și 844 793) și marca verbală internaţională "SERVUS" (nr. 727 131), pentru produse din clasa 33.

Decizia diviziei de opoziție: Admite opoziţia.

Decizia camerei de recurs: Respinge recursul.

Motivele invocate: Greșita aplicare și interpretare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară.

____________