Language of document :

2018 m. lapkričio 6 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elsevier Inc. / Cyando AG

(Byla C-683/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Elsevier Inc.

Atsakovė: Cyando AG

Prejudiciniai klausimai

1.    a)    Ar prieglobos bendrame serveryje (share hosting) paslaugos, kuria naudotojai naudojasi be teisių turėtojų sutikimo darydami viešai prieinamus failus su autorių teisių saugomu turiniu, teikėjas (operatorius) atlieka paskelbimo veiksmą, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2001/29/EB1 3 straipsnio 1 dalį, kai:

–    failas įkeliamas automatiškai, operatoriui prieš tai jo neperžiūrėjus ir nepatikrinus,

–    paslaugų teikimo sąlygose operatorius informuoja, kad draudžiama talpinti autorių teises pažeidžiantį turinį,

–    teikdamas paslaugą jis gauna pajamų,

–    paslauga naudojama legaliems tikslams, tačiau operatorius turi žinių apie tai, kad yra pasiekiamas ir didelis autorių teises pažeidžiančio turinio kiekis (daugiau nei 9 500 kūrinių),

–    operatorius nesiūlo nei turinio sąrašo, nei paieškos funkcijos, tačiau jo serveriuose prieinamas neriboto parsisiuntimo nuorodas tretieji asmenys talpina interneto nuorodų rinkiniuose, kuriuose pateikiama informacija apie failų turinį ir yra galima turinio paieška,

–    taikydamas su paklausa susieto atlygio už parsisiuntimus sistemą, jis skatina įkelti autorių teisių saugomą turinį, už kurį naudotojai šiaip turėtų mokėti,

ir

–    sudarant galimybę įkelti failus anonimiškai, padidinama tikimybė, kad naudotojai nebus patraukti atsakomybėn už autorių teisių pažeidimus?

b)    Ar šis vertinimas pasikeičia, jei, teikiant prieglobos bendrame serveryje paslaugą, 90-96 % viso siūlomo turinio sudaro autorių teises pažeidžiantis turinys?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

    Ar pirmajame klausime aprašytomis aplinkybėmis prieglobos bendrame serveryje paslaugą teikiančio operatoriaus veikla patenka į Direktyvos 2000/31/EB2 14 straipsnio 1 dalies taikymo sritį?

3.    Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas:

    Ar faktinės žinios apie neteisėtą veiklą arba informaciją ir faktų ir aplinkybių, rodančių, kad verčiamasi neteisėta veikla arba teikiama neteisėta informacija, žinojimas pagal Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnio 1 dalį turi būti susiję su konkrečia neteisėta veikla ar informacija?

4.    Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas:

    Ar tai yra suderinama su Direktyvos 2001/29/EB 8 straipsnio 3 dalimi, jei paslaugos teikėjo, kuris teikia paslaugos gavėjo pateiktos informacijos perdavimo ryšio tinklu paslaugą, kuria pasinaudodamas paslaugos gavėjas pažeidė autorines arba susijusias teises, atžvilgiu teismo draudimą teisių turėtojas gali gauti tik tada, kai po įspėjimo apie akivaizdų teisių pažeidimą toks pažeidimas buvo padarytas antrą kartą?

5.    Jei atsakymai į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų neigiami:

    Ar pirmajame klausime aprašytomis aplinkybėmis prieglobos bendrame serveryje paslaugą teikiantis operatorius yra laikytinas pažeidėju, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2004/48/EB3 11 straipsnio pirmą sakinį ir 13 straipsnį?

6.    Jei atsakymas į penktąjį klausimą būtų teigiamas:

    Ar tokio pažeidėjo įpareigojimą atlyginti žalą, numatytą Direktyvos 2004/48/EB 13 straipsnio 1 dalyje, galima susieti su tuo, ar pažeidėjas ir savo paties padaryto pažeidimo atžvilgiu, ir trečiojo asmens padaryto pažeidimo atžvilgiu veikė tyčia ir žinojo arba pagrįstai turėjo žinoti, kad naudotojai naudoja platformą konkretiems pažeidimams daryti?

____________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).

2 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).