Language of document :

Žaloba podaná dne 4. dubna 2011 - ZZ v. Europol

(Věc F-34/11)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: D. Dane, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zařazení žalobce do platové třídy AST 5.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 19. prosince 2010, kterým žalovaný žalobci oznámil, že jeho funkce zůstane zařazena v platové třídě AST 5;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________