Language of document :

Beroep ingesteld op 4 april 2011 - ZZ / Parlement

(Zaak F-35/11)

Procestaal: Slowaaks

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: J. Rybánsky, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker slechts de helft van de inrichtingsvergoeding te geven waarop hij normaal recht zou hebben

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement (eenheid individuele rechten) van 28 mei 2010 betreffende de toekenning van de inrichtingsvergoeding aan verzoeker, voor zover deze slechts op één en niet op twee maanden basisbezoldiging wordt vastgesteld;

nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 6 januari 2011 tot afwijzing van de klacht die verzoeker op grond van artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie heeft ingediend;

verwijzing van het Parlement in de kosten van de procedure.

____________