Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. március 7-i végzése – BI kontra Cedefop

(F-31/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Keresetindítási határidő – A panasz elutasításának nyelve)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BI (Evosmos, Görögország) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (képviselők: M. Fuchs meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Cedefop igazgatója által hozott, a felperes alkalmazását megszüntető határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

BI viseli az összes költséget.

____________

1 HL C 186., 2011.6.25., 33. o.